Kontakt S.O.S. Karviná, z.s.
Nám. Ondry Foltýna 15/45
733 01 Karviná - Staré Město
ID datové schránky: wehkvfn

Korespondenční adresa:
Nám. Ondry Foltýna 15/45
733 01 Karviná - Staré Město

IČ: 22759093

Číslo účtu: 251643422 / 0300
Email: spoleksoskarvina@gmail.com
Facebook: KarvinaciProtiTezbe
Anketa

Souhlasíte s rozšířením těžby pod Karvinou?

  S těžbou NESOUHLASÍM

 1640 hlasů / 70 %

  S těžbou SOUHLASÍM

 696 hlasů / 30 %

  Zatím stále NEVÍM

 14 hlasů / 0 %
Občasník

letak 9/2014   Občasník,
  září 2014letak 1/2013   Občasník,
  leden 2013letak 5/2012   Občasník,
  květen 2012


Archiv aktivit

12.3.2013

12. 3. jsme se tradičně účastnili zasedání karvinského zastupitelstva, kde vystoupil ředitel OKD Ján Fabián s příspěvkem ohledně těžby pod Starým-Městem. Děkujeme všem, kteří si udělali čas a přišli vyjádřit svůj názor nebo si alespoň poslechnout, jak naši zastupitelé rozhodují. Jelikož jsme prostřednictvím facebooku vyzývali všechny, kteří mají zájem o dění v našem městě, aby si stejně jako my nenechali tuto příležitost vyjádřit svůj názor ujít. Věříme, že jsme alespoň částečně přispěli k větší návštěvnosti zasedání. A teď krátké shrnutí toho, co se dělo:

 • 1) Ján Fabián během svého vystoupení přítomné seznámil s několika zajímavými informacemi:
  OKD musí svůj záměr těžby zredukovat! Nesmí ohrozit chráněnou oblast Natura 2000. Území, které by těžba v maximálním rozsahu zasáhla, totiž zahrnovalo také lužní lesy, rybníky a lokality, kde žijí chránění živočichové. "Tuto oblast ovlivnit nesmíme, a proto jsme upravili naše záměry tak, abychom mohli studii EIA předložit k posouzení.," vysvětlil generální ředitel OKD.
  projev Jána Fabiána na youtube
 • 2) Zástupkyně našeho občanského sdružení, Monika Heisigová, již tradičně vystoupila s příspěvkem ohledně těžby. Tentokrát se zaměřila na to, jak vedení města kontroluje plnění podmínek, které OKD stanovilo Ministerstvo životního prostředí a Statutární město Karviná, a upozornila na několik konkrétních nedostatků. Hovořilo se také o povinnosti šachty pasportizovat (zkontrolovat a zdokumentovat) domy v oblastech, které jsou ovlivněny probíhající těžbou.
  Celý příspěvek naleznete zde:Příspěvek pro zastupitelstvo 12.3.2013
  Tisková zpráva k problematice povinnosti OKD zkontrolovat občanům domy v těžbou ovlivněných oblastech zde: Prohlídky domů
 • 3) Krom těžby se přítomní občané ptali zastupitelů také na to, proč se zasedání odehrává v pracovní den od 8:00 ráno, kdy jsou lidé v práci a studenti ve škole? Přestože zástupci našeho sdružení na minulém jednání zastupitele žádali o posunutí schůze do odpoledních hodin, aby se mohla jednání snáze účastnit veřejnost, jen 3 zastupitelé však s tímto nápadem souhlasili. Většina (17) se zdržela. Je s podivem, jak může 17 zastupitelů nemít názor na tak jednoduchou otázku.
  Zkrácený záznam ze zasedání

29.1.2013

I v novém roce se chceme pravidelně účastnit zasedání zastupitelstva našeho města. Nechyběli jsme ani na tom dnešním. Paní Heisigová vystoupila s příspěvkem, který se zabývá plnění podmínek, které stanovilo MŽP jednotlivým dolům při hornické činnosti. Také jsme měli snahu přesvědčit zastupitele, aby přesunuli konání zasedání na odpolední dobu, kdy by měli možnost zastupitelstvo navštívit i zaměstnaní občané. Bohužel se nám to nepodařilo. Převládl názor, že se občané o dění ve městě stejně nezajímají, takže ani jejich účast v odpoledních hodinách by se nezměnila. No co k tomu dodat. Máme zastupitelstvo, které dokáže předvídat co a jak bude. Měli jsme představu, že se napříkad udělá nějaký průzkum např. na webových stránkách města zda by byl o tuto změnu ze strany občanů zájem. Ale to jsme se zmýlili.

Příspěvek pro zastupitelstvo 29.1.2013

14.1.2013

Občanské sdružení zve občany na veřejnou schůzi, která se bude konat dne 14. ledna 2013 od 18.00 hodin ve Starém Městě v Obecním hostinci. Jako hosté jsou pozvaní poslanci parlamentu ČR za Karvinou pan Krupka a Šincl a senátor za Karvinou pan Sušil.

23.10.2012

Opět jsme byli účastni zasedání zastupitelstva města. Tentokrát jsme vystoupili se zásadní věcí, a to s povolením hornické činnosti na území Starého Města již v roce 2010. S celým příspěvkem a prezentací se můžete seznámit zde: Příspěvek pro zastupitelstvo 23.10.2012.docx, Zastupitelstvo 23.10.2012.ppsx. Celá kauza se bude dále řešit.

11.9.2012

Zveme všechny občany na zasedání zastupitelstva města , které se uskuteční 11. září 2012 od 8 hodin na Slezské univerzitě v Karviné. Přiďte se našich zastupitelů zeptat, co dělají pro to aby se již neopakovaly otřesy, které nás v poslední době všechny děsí a ničí nám naše majetky. Přiďte ukázat, že vám není lhostejné co se v našem městě děje. Využijte svého práva a řekněte vedení města svůj názor, stačí se jen přihlásit do diskuse a máte k dispozici 10 minut.

18.7.2012

Občanské sdružení zve obyvatele Starého Města a všechny, kteří si nepřejí zničení Karviné těžbou uhlí na SETKÁNÍ, které se uskuteční 18. července 2012 v 17:00 hodin v Obecním hostinci ve Starém Městě.

Na programu bude:

 • Novinky v řízení E.I.A.
 • Novela horního zákona
 • Aktuální stav prodaných nemovitostí
 • Informace o činnosti sdružení

24.7.2012

Dne 24.7.2012 se uskutečnilo mimořádné zasedání zastupitelstva města Karviná. Jak je již dobrým zvykem nechyběl ani tentokrát příspěvek našeho občanského sdružení. Příspěvek paní Heisigové si můžete přečíst zde.

19.6.2012

Dne 19.6.2012 se uskutečnilo zasedání zastupitelstva města Karviná. Stalo se již tradicí, že členové našeho občanského sdružení využívají příležitosti vystoupit s příspěvky k záměru rozšíření těžby uhlí. Tentokrát vysoupila paní Škulavíková. V diskuzi se přihlásit o slovo také poslanec pan Krupka. Došlo i na předání první části petice proti rozšíření těžby, kterou do rukou primátora předala paní Heisigová. Pro ty z vás, kdo jste neměli příležitost se zasedání zůčastnit máme připraveny videozáznamy.

6.6.2012

zástupce občanského sdružení paní Heisigová vystoupila na zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Příspěvek k záměru rozšíření těžby pod Karvinou si můžete přečíst zde.

5.6.2012

Dne 5.6.2012 se členové občanského sdružení sešli na společné schůzce s generálním ředitelem OKD Klaus Dieter Beckem.Tiskovou zprávu z tohoto setkání naleznete v záložce média pod tiskovými zprávami.

12.5.2012

Dne 12.5.2012 uspořádalo naše občanské sdružení další petiční akci. Tentokrát jsme s petičním stánkem byli při slavnostním otevření nové cyklotrasy v Karviné. Jak dlouho nám bude sloužit? Pokud bude schválen záměr rozšíření těžby uhlí tak si jízdy na kole po této cyklotrase asi dlouho neužijeme. Na místech, kudy trasa vede jsou avizovány společností OKD poklesy 4,5 m. Cyklotrase tedy hrozí zalití vodou. Však již nyní cyklisti poukazují na to, proč je pouze část cyklotrasy s asfaltovým povrchem a zbytek pouze spevněná a uválcovaná. Počítá se snad s tím, že cyklotrasa bude sloužit jen dočasně než ji zničí důlní vlivy?
Děkujeme všem, kteří připojili své podpisy pod petici proti rozšíření těžby uhlí v Karviné a přispěli tak ke snaze ochránit pravobřežní obydlené části města před devastací hornickou činností.

24.4.2012

Zveme všechny občany Karviné na zasedání zastupitelstva města dne 24.4.2012 od 8,00 hodin do velkého sálu university v Karviné. Za naše občanské sdružení opět vystoupíme s dotazy k plánované těžbě uhlí. Kdo můžete, tak přijďte podpořit správnou věc. Dle jednacího řádu může každý občan starší 18-ti let vystoupit až s 10 minutovým příspěvkem na konci zasedání v bodě různé. Je třeba před zahájením vypsat pouze přihlášku do diskuze v bodě různé a uvést téma s čím chcete vystoupit.

Na zasedání zastupitelstva města vystoupila za občanské sdružení paní Heisigová s příspěvkem o souvislostech mezi nezaměstnaností v Karviné a pokračováním těžby a slečna Oklešťková s příspěvkem jak se v průběhu času mění výroky našeho pana primátora a vedení města v souvislosti s těžbou. Dále také s příspěvkem vystoupila paní Škulavíková jako občan města.

21.4.2012

Srdečně zveme všechny občany na Den země v sobotu 21.4.2012 do areálu Letního kina v parku Boženy Němcové. Budeme zde opět od 15,00 hodin s petiční akcí proti těžbě uhlí v Karviné. Budeme rádi, když se svým podpisem připojíte.

Děkujeme všem, kteří nás podpořili a přidali svůj podpis pod petici proti rozšíření těžby uhlí pod Karvinou. Během této petiční akce bylo nasbíráno cca 500 nových podpisů. Jsme rádi, že se o dění ve městě zajímáte a není vám lhostejné, co se kolem vás děje. Petice se podepisuje od 23.3.2012 a má nyní cca 2000 podpisů.

13.4.2012

Občanské sdružení zve 13. dubna 2012 od 17,00 hodin občany do Obecního hostince ve Starém Městě na členskou schůzi.

Jako hosté budou pozváni zástupci občanských sdružení města Karviná a okolních měst, zástupci z průmyslové zóny Nové Pole, a další, kteří našemu občanskému sdružení podali pomocnou ruku v boji za zachování lokality Staré Město a tím i zbytku Karviné.

Budeme také přijímat nové členy sdružení. Přihlášky budou k dispozici na místě. Vstup je volný pro všechny občany.

Hlavním bodem programu bude diskuse na téma " Rozšíření těžby uhlí v lokalitě Karviná - Staré město " Chceme občany seznámit s dosavadní činností občanského sdružení a představit další plánované kroky.

5.4.2012

Velikonoční petiční akce proti těžbě pod Karvinou dopadla nad očekávání!

U příležitosti konání velikonočního jarmarku se ve čtvrtek 5. dubna na fryštátském náměstí uskutečnila petiční akce proti rozšíření těžby pod Karvinou. Sesbírány byly stovky podpisů. Reakce byly nad očekávání pozitivní. Přítomné zaskočila snad jen reakce městských strážníků, kteří se rozhodli přítomné členy občanského sdružení "Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem" z neznámého důvodu legitimovat, a vyvolali tak zájem přihlížejících návštěvníků jarmarku i novinářů.

Lidé sami přicházeli k petičnímu stánku, podepisovali petici, diskutovali a ptali se na další informace o plánovaném rozšíření těžby. Někteří dokonce přinášeli již plné petiční archy, které zaplnili podpisy svých přátel a známých. Často se také dotazovali, kam mohou průběžně odevzdávat zaplněné petiční archy. Za tímto účelem bude na webových stránkách www.karvinaciprotitezbe.cz vyvěšen seznam petičních míst. Petici bude možno podepisovat i odevzdávat například v ordinacích lékařů, v kadeřnictvích či restauracích po celé Karviné.

Zástupci občanského sdružení také rozdávali pozvánky na první velké setkání občanů, kteří nesouhlasí s plánem OKD na postupnou devastaci města. Schůzka se uskuteční v pátek 13. dubna v Obecním hostinci ve Starém Městě od 17:00 hodin. "Překvapilo mě, jak málo jsou někteří lidé o celé věci informováni. Určitě chceme začít s vysvětlovací kampaní, která by měla veřejnost podrobně seznámit se záměry OKD, jejich důsledky a také s tím, co všechno je možné udělat, abychom těžbě zabránili," popsala dojmy z akce Adéla Oklešťková, členka sdružení.

23.3.2012

V pátek 23.3.2012 se na Slezské universitě v Karviné konalo setkání zástupců OKD, a.s. s občany města Karviná.

Zájem občanů překonal naše očekávání. Dostavilo se jich kolem 1000. Jednání bylo plné emocí . Zástupce z řad vedení města byste zde však hledali marně. I přes osobní pozvání našeho občanského sdružení nenašli odvahu předstoupit před občany – voliče .Ti dali jasně najevo, že chtějí být informováni o tom, co vedlo představitele města k rozhodnutí vyjednávat s OKD, a.s. o rozšíření těžby pod Starým Městem. Mluvčí magistrátu p. Swiderová uvedla, že město již své požadavky směrem k OKD, a.s. sdělilo, a že setkání organizuje OKD, a.s., aby občany informovalo o svých záměrech s rozšířením těžby.

Je sice hezké, že město své požadavky sdělilo směrem k OKD, a.s., ale svým občanům nesdělilo nic. Proběhla jen jakási informace v médiích v říjnu 2011. Od té doby jsou občané bez informací. Můžeme si tedy slova paní Swiderové vysvětlit tak, že magistrát zorganizuje podobné setkání s občany, kde vysvětlí své stanovisko ? Nebo si snad máme myslet, že to bude o nás bez nás ?

Přítomní občané dali zástupcům OKD, a.s. jasně najevo svůj nesouhlas s rozšířením těžby. Děkujeme všem přítomným za vyjádřenou podporu. Jsme rádi, že budoucnost našeho města leží na srdci tolika lidem a že v našem úsilí o záchranu města před důsledky poddolování nezůstáváme osamoceni.

2012 březen

 • 13.3.2012 - na zasedání zastupitelstva města vystoupila paní Heisigová s příspěvkem týkajícím se současného stavu vyjednávání možné těžby pod městem společností OKD, a.s.  
 • 9.3.2012 - schůzka občanských sdružení: Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem, o.s.,  občanské sdružení OPS, občanské sdružení
  FRYGATO - EKO, občanské sdružení Orlovák, Občanská iniciativa Karviná-Darkov a Česká pirátská strana. Z této schůzky vzešel otevřený dopis a konkrétní návrhy strategie udržitelnosti lokality Staré Město a potažmo i města Karviná.
 • 7.3.2012 - schůzka se zástupci obč. sdružení OPS (občané proti spalovně) a České pirátské strany - nastínění strategie udržitelnosti lokality Staré Město a navázání aktivní spolupráce.

2012 únor

 • 1.2.2012 -  schůzka zástupců obč. sdružení v Karviné s ředitelem Dolu ČSM

2012 leden

 • 31.1.2012 - na zasedání zastupitelstva města Karviná vystoupila paní Škulavíková s příspěvkem k plánované těžbě uhlí v Karviné.  
 • 26.1.2012  - schůzka zástupců obč. sdružení v Karviné s ředitelem Dolu Darkov Ing. Kabourkem.

2011 prosinec

 • 13.12.2011  na zasedání zastupitelstva města Karviná vystoupila paní Škulavíková s příspěvkem k plánované těžbě uhlí v Karviné Starém Městě.

2011 listopad

 • petice občanů proti těžbě uhlí pod městem.