Kontakt S.O.S. Karviná, z.s.
Nám. Ondry Foltýna 15/45
733 01 Karviná - Staré Město
ID datové schránky: wehkvfn

Korespondenční adresa:
Nám. Ondry Foltýna 15/45
733 01 Karviná - Staré Město

IČ: 22759093

Číslo účtu: 251643422 / 0300
Email: spoleksoskarvina@gmail.com
Facebook: KarvinaciProtiTezbe
Anketa

Souhlasíte s rozšířením těžby pod Karvinou?

  S těžbou NESOUHLASÍM

 1630 hlasů / 70 %

  S těžbou SOUHLASÍM

 689 hlasů / 30 %

  Zatím stále NEVÍM

 14 hlasů / 0 %
Občasník

letak 9/2014   Občasník,
  září 2014letak 1/2013   Občasník,
  leden 2013letak 5/2012   Občasník,
  květen 2012


O nás

Kdo jsme?

Jsme lidé, kteří si uvědomili, že pokud se nezačne něco dělat, tak naše město za 20-30 let přestane existovat. Další a další požadavky OKD, a.s. na zabrání území města pro těžbu uhlí jsou reálnou hrozbou. Vždyť vlivy těžby pociťujeme všichni na vlastní kůži prostřednictvím častých otřesů. Jsme lidé, kteří se rozhodli, že nebudou jen přihlížet a čekat, až se najde někdo, kdo za nás začne problémy řešit.

 • Jsme lidé, kterým není lhostejný osud Karviné.
 • Jsme lidé, kteří se rozhodli začít jednat.

Co je našim cílem?

 • ochrana životního prostředí, přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku,
 • ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech,
 • tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické,
 • ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny,
 • ochrana zeleně v ohroženém území,
 • ochrana oprávněných zájmů vlastníků nemovitostí v oblasti působení spolku dle čl. II,
 • zasadit se o to, aby hornická činnost nepokračovala pod městské části města Karviná,
 • zachovat nepřekročitelnost hranice vlivů hornické činnosti na povrch, kterou tvoří řeka Olše, a tím ochránit pravobřežní zástavbu města Karviná,
 • zvýšení informovanosti občanů,
 • spolupráce s jinými obcemi ohroženými těžbou společností OKD, a.s. případně jinou těžební společností,
 • podpora rozvoje občanské společnosti,
 • prevence kriminality – hazard, drogy, volnočasové aktivity,
 • rozvoj města.