Kontakt S.O.S. Karviná, z.s.
Nám. Ondry Foltýna 15/45
733 01 Karviná - Staré Město
ID datové schránky: wehkvfn

Korespondenční adresa:
Nám. Ondry Foltýna 15/45
733 01 Karviná - Staré Město

IČ: 22759093

Číslo účtu: 251643422 / 0300
Email: spoleksoskarvina@gmail.com
Facebook: KarvinaciProtiTezbe
Anketa

Souhlasíte s rozšířením těžby pod Karvinou?

  S těžbou NESOUHLASÍM

 1640 hlasů / 70 %

  S těžbou SOUHLASÍM

 696 hlasů / 30 %

  Zatím stále NEVÍM

 14 hlasů / 0 %
Občasník

letak 9/2014   Občasník,
  září 2014letak 1/2013   Občasník,
  leden 2013letak 5/2012   Občasník,
  květen 2012


Veřejná schůze OKD 23.3.2012

Na veřejné schůzi 23.3.2012 potvrdil ředitel OKD pro rozvoj revíru ing. Radim Tabášek , že bylo dne 14. 3. 2012 zasláno na Ministerstvo životního prostředí tzv. oznámení záměru o pokračování hornické činnosti Dolu Karviná, závodu ČSA do roku 2035. Je to první oficiální krok na cestě k získání povolení k těžbě. Pořád nemá OKD nic jistého. A i přes to již 20 majitelů nemovitostí  na dotčeném území podepsalo dohodu o vypořádání střetu zájmu – jinak řečeno prodali OKD svoje nemovitosti. Dalších 100 žádostí je v jednání. Tato čísla uvedl také pan Tabášek.

Současně již proběhly schůzky OKD, zástupců města a firem na Novém Poli. Máme k dispozici vyjádření jednoho z majitelů tamní firmy o průběhu jednání:

Obecné informace:

 • OKD nejprve navštívilo všechny firmy na Novém Poli a informovalo o těžbě – ing. Radim Tabášek + 1

 • Proběhly 2 schůzky s primátorem města p. Tomášem Hanzelem

 • Proběhly 3 schůzky firem na Novém Poli na úrovni ředitelů, kdy se firmy vzájemně informovaly o svém pohledu na situaci

 • Všechny firmy na Novém Poli navštívil osobně ředitel OKD Klaus Dieter Beck a informoval o záměru těžit

Závěry, které vyšly z jednání:

OKD

 • Informovalo o záměru těžit pod Novým Polem a Starým Městem, p. Beck hovořil o zodpovědnosti vůči akcionářům, odpovědnosti za lidi, co zaměstnávají

 • Nepředložili žádný konkrétní a ani písemný návrh

 • OKD nepředložilo všechny možné varianty a nevede se široká diskuse, kterým směrem by se mělo těžit. Jsou možné i jiné směry mimo neobydlené oblasti ?

 • Hovořil o 3 variantách co přicházejí v úvahu

  • Koupě firemních areálů a jejich relokace

  • Ponechání firem na Novém Poli a hrazení všech nákladů souvisejících s důlní činností

  • Ponechání firem na Novém Poli a jejich nedotčení činností OKD

 • Měli zájem zjistit, za kolik by firmy svoji relokaci provedly – nesetkali se moc s pochopením

 • Informovali o poklesu na místě firmy Lift Components s.r.o. asi o 3m !

 • Hovořili o jiné zóně, která bude připravena snad za 3 roky na místě dolu Barbora

 • Bylo řečeno, že domluvit se s firmami je jednoduché, že jde jen o business

Pozice města – primátor Hanzel

 • Nechtějí se nechat vyřadit z jednání s firmou OKD tím, že by odmítli těžbu a proto neřeknou stop těžbě

 • Z případné těžby chtějí profitovat, nyní dostávají 35 mil ročně, což je hodně málo

 • Nemohou zabránit OKD v jednání o odkoupení firem

 • Primátor ubezpečuje?!, že pokud firmy řeknou NE těžbě, město se za ně postaví a těžu nepovolí

 • Informoval o dohodě s OKD co vypršela v roce 2010 o nepřekročení břehu řeky Olše

 • !! vůbec ale neinformoval, že v roce 2010 byla nová dohoda podepsána na dalších 10 let

Pozice firem na Novém Poli

 • Už jen záměr OKD a způsob, jak se město k tomu staví, považují za ohrožení jejich činnosti a znehodnocování jejich majetku na zóně Nové Pole

 • Záměr OKD a postoj města zastavuje jakýkoli rozvoj zóny a její rozšiřování – min. Molnycke, Lift Components mají další rozvojové plány

 • Termín možné relokace firmy ( v případě souhlasu s relokací ) s výhledem 3-4 roky zastavuje jakýkoliv plán rozvoje na současném místě

 • Nejsou předloženy jasné podmínky možné relokace, o kterých bychom měli jednat

 • Shimano se obrátilo na Czech invest , jak je možné, že je zóna postavena na místě, kde je záměr těžit

 • Žádná s firem, která vlastní nemovitosti na Novém Poli nemá zájem o relokaci firmy

 • Existují obavy, že při finanční síle OKD některé firmy budou souhlasit s prodejem

Nikdo nechápe, že město nechalo postavit zónu na místě, kde pak klidně začne jednat o těžbě a ještě v roce 2010 odsouhlasuje zastupitelstvo dohodu o neprolomení těžby za pravý břeh Olše do roku 2020. Je veliká pravděpodobnost, že pokud firmy budou donuceny zónu opustit, nebudou ve své činnosti v městě Karviná už pokračovat a jaké jsou záruky OKD, že lokalita Barbora je plně pod kontrolou co se týká poklesu a otřesů země.

Bude stále těžší sehnat do firem lidi středního a vyššího managementu, už teď, když tito lidé mají možnost výběru, volí práci s perspektivou