Kontakt S.O.S. Karviná, z.s.
Nám. Ondry Foltýna 15/45
733 01 Karviná - Staré Město
ID datové schránky: wehkvfn

Korespondenční adresa:
Nám. Ondry Foltýna 15/45
733 01 Karviná - Staré Město

IČ: 22759093

Číslo účtu: 251643422 / 0300
Email: spoleksoskarvina@gmail.com
Facebook: KarvinaciProtiTezbe
Anketa

Souhlasíte s rozšířením těžby pod Karvinou?

  S těžbou NESOUHLASÍM

 1640 hlasů / 70 %

  S těžbou SOUHLASÍM

 696 hlasů / 30 %

  Zatím stále NEVÍM

 14 hlasů / 0 %
Občasník

letak 9/2014   Občasník,
  září 2014letak 1/2013   Občasník,
  leden 2013letak 5/2012   Občasník,
  květen 2012


Oznámení záměru 2015 - 2035

Samospráva (rada města) a stát (magistrát) požadují k těžbě pod starým městem velkou eia – komplexní posouzení vlivů těžby na žp

Rada města Karviné i magistrát jako státní správa vydaly stanoviska k dokumentaci ve zjišťovacím řízení (tzv. malé studii EIA) k vlivu případné těžby OKD pod Starým Městem na životní prostředí – o to požádala OKD s tím, že jde pouze těžbu pod Starým městem a studie by měla zohledňovat těžbu na Dole ČSA v letech 2015 až 2035. Obě složky veřejné správy požadují dopracování dokumentace, protože je nedostatečná, málo konkrétní a neodpovídá na mnohé otázky týkající se vlivů těžby a ochrany životního prostředí.

Dalibor Závacký, náměstek primátora (za radu města):

Rada města vyslovila ve stanovisku souhlas se záměrem OKD těžit v lokalitě v letech 2015 až 2035. „Zároveň máme několik jasných podmínek a výhrad ke způsobu zásahů do životního prostředí a chceme je dopracovat. To pro OKD znamená kompletní proces EIA,“ vysvětlil náměstek Závacký. „Chceme, aby bylo naprosto jasné, jaký vliv těžba bude mít na oblasti podél řeky Olše včetně protipovodňové ochrany včetně přesných údajů o poklesech. OKD musí navrhnout opatření k ochraně dotčených oblastí včetně přivaděče pitné vody pro město (ve SM je čistírna odpadních vod). Chceme šetrnou dopravu uhlí tak, aby byla prašnost minimální, chceme pochopitelně maximálně šetrné rekultivační práce, vyloučení vlivy poklesů v oblasti staroměstských rybníků. Požadujeme průběžné hodnocení vlivů těžby na dopravní i jinou infrastrukturu, a to několikrát ročně včetně zvýšení počtu měřících stanic seismických vlivů ve městě. Důležitá pro nás je taky ochrana nově vybudované cyklotrasy podél Olše nebo přemístění tamního památníku válečným obětem,“ shrnul náměstek s tím, že město chce ochranu investic průmyslové zóně také zahrnout do územního plánu v podobě zákazu stavební uzávěry pro Nové Pole.

„Platí stále, že se OKD musí nejprve dohodnout s vlastníky domů a pozemků ve Starém Městě a vysvětlit své záměry každé jednotlivé firmě v průmyslové zóně a teprve až to bude jasné a vyřešené, můžeme se bavit o prodeji našich pozemků tam. Samozřejmě za město bude o těžbě rozhodovat zastupitelstvo. EIA a kladné stanovisko ministerstva životního prostředí je také jednou z podmínek,“ připomněl primátor Tomáš Hanzel.

Stát – magistrát města vydal nesouhlasné stanovisko.

„Vyjádření Karvinského magistrátu k dokumentaci o záměru, kterou OKD předložila, je nesouhlasné a má desítky podmínek, které firma musí splnit, aby státní správa vydala souhlas se záměrem těžit v části karvinského Starého Města. Například nebylo ze záměru až tak jasné, jak se OKD postará o území tak, aby demolice probíhaly řádně a aby nevznikaly na území černé skládky, jaký bude postup při rekultivacích, jaký bude celkově vliv těžby na tamní přírodu (včetně nutnosti přemístění chráněných druhů fauny a flory), jak zajistí OKD ochranu nebo přemístění památek. Požadavky jsou pak v mnohém podobné těm, které dala rada města , ať už jde o vliv na tok Olše, nebo seismické vlivy na další území města včetně zcela konkrétních vlivů například na průmyslovou zónu ve Starém Městě nebo odlehlejší části města – například zámecký park nebo části Fryštátu, Hranic, Mizerova, Darkova a Nového Města. Magistrát požaduje stejně jako rada města detailní rozpracování vlivů na silnice a chodníky ve Starém Městě i silnice v okolí. Předložený záměr OKD je třeba dopracovat o vliv (po poklesech těžby a vzniku vodních ploch) na klima, posoudit dopad na případnou zaměstnanost. To je nutné dopracovat a poté bude magistrát posuzovat žádost znovu,“ sdělila mluvčí Magistrátu města Karviné Šárka Swiderová.