Kontakt S.O.S. Karviná, z.s.
Nám. Ondry Foltýna 15/45
733 01 Karviná - Staré Město
ID datové schránky: wehkvfn

Korespondenční adresa:
Nám. Ondry Foltýna 15/45
733 01 Karviná - Staré Město

IČ: 22759093

Číslo účtu: 251643422 / 0300
Email: spoleksoskarvina@gmail.com
Facebook: KarvinaciProtiTezbe
Anketa

Souhlasíte s rozšířením těžby pod Karvinou?

  S těžbou NESOUHLASÍM

 1640 hlasů / 70 %

  S těžbou SOUHLASÍM

 696 hlasů / 30 %

  Zatím stále NEVÍM

 14 hlasů / 0 %
Občasník

letak 9/2014   Občasník,
  září 2014letak 1/2013   Občasník,
  leden 2013letak 5/2012   Občasník,
  květen 2012


Zasedání 24.7.

p. T. Hanzel – řekl, že obdržel přihlášku do diskuze občanky města – p. Moniky
Heisigové  k problematice rozšíření těžby
pod Karvinou. Udělil jí slovo.
p. M. Heisigová – uvedla, že se stalo již zvykem, že občanské sdružení Občané
Karviné
proti těžbě uhlí pod městem vystupují v poslední době na každém zasedání ZM
Karviné.
Vyjádřila se k odpovědi na "Petici proti rozšíření těžby uhlí v Karviné" s tím,
že zastupitele
města seznámila s touto odpovědí, kterou obdrželo občanské sdružení jako
vyjádření Rady
města Karviné. Citovala stanovisko: "Statutární město Karviná souhlasí s názorem
občanů a
je proti rozšíření těžby a poddolování hustě obydlených částí města Karviné. Na
základě
stanoviska OKD, ke konceptu nového územního plánu statutárního města Karviné
z 29. června 2011 pověřila Rada města Karviné vedení města jednat se společností
OKD,
a.s. o rozšíření hornické činnosti OKD pouze pod částí Starého Města, a to za
podmínek, že
budou vždy dodržena platná stanoviska příslušného ministerstva stanovená v
rámci
projednávání záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon),
mezní vlivy uvedené v dokumentaci k zákonu, jakož i jiná rozhodnutí, povolení,
stanoviska či
úkony obdobného charakteru orgánu státní správy a samosprávy vydaná ve vztahu k
zákonu
v souladu s platným právním řádem". Protože se v textu hovořilo, že rada města
je proti
rozšíření těžby v hustě obydlených částech města, zeptala se, co si pod tímto
vyjádřením má
představit.
p. T. Hanzel – řekl, že v petici bylo uvedeno, že má být poddolováno celé město,
nejen Staré
Město, ale také Ráj a Darkov. Proto vyjádření rady města bylo takové s tím, že
je proti
poddolování hustě obydlených částí města.
p. M. Heisigová – zeptala se, zda tedy rada města nepovažuje Staré Město za
hustě
obydlené.
p. T. Hanzel – řekl, že město stále trvá na svém stanovisku a to, že o OKD, a.
s. jednají
o lokalitě Staré Město.
p. M. Heisigová – k tomu dodala, že v Karviné-Starém Městě je 191 rodinných
domků,
kterých by se záměr rozšíření těžby dotkl. Např. v Darkově zůstalo 89 rodinných
domků a
tuto část považuje město za hustě osídlenou. Zajímalo jí, kde hledat příčiny
toho, že město
chce vydat souhlas s rozšířením těžby pod Starým Městem. Občanské sdružení se v
6/2012
setkalo s vedením OKD, a.s., kde jim bylo přislíbeno, že jim budou předána čísla
pracovníků
zaměstnaných na Dole Karviná, kteří bydlí ve městě. Protože se neustále uvádí,
že město
přijde cca o 3000 pracovních míst v rámci OKD, podala tyto upřesňující
informace. Na Dole
Karviná pracuje 919 karvinských občanů, což dala do roviny s tím, že na
průmyslové zóně
Nové Pole je zhruba 2000 pracovních míst, ze Starého Města by mělo být
vystěhováno více
než 500 obyvatel, kteří pak nemají zájem dále v Karviné zůstat. Kdyby byla vůle
na straně
OKD, a.s., tak ani těch 919 zaměstnanců Dolu Karviná nemusí být ohroženo,
postupně by
mohli být převedeni v rámci přirozeného úbytku nebo převodem na jiné činné doly
(ČSM,
Darkov) v rámci OKD. Požádala proto zastupitele, aby si v době, kdy budou svým
hlasováním rozhodovat o rozšíření těžby pod Starým Městem, vzpomněli na tato
uvedená
čísla.
JUDr. K. Němcová – zeptala se, proč již cca 27 rodin ve Starém Městě prodalo
svůj dům
OKD, a.s., které nemůže nikoho k tomuto rozhodnutí přinutit.
p. M. Heisigová – uvedla, že se jedná o rodiny, které řešili své osobní problémy
nebo svou
životní situaci, bylo to jen jejich rozhodnutí. Dodala, že nátlak OKD, a.s. je
někdy takový, že
mu někteří nakonec podlehnou. Ostatní občané Starého Města již své domy
neprodávají,
vyčkávají, jak se bude situace vyvíjet. Dále hovořila o závěrech zjišťovacího
řízení k záměru
OKD, a.s. vydané MŽP, ve kterém se mimo jiné uvádí: … v citlivých oblastech
(ochrana
přírody, zastavěné území) realizovat těžbu "na základku" případně jiné
technologie těžby,
které jsou šetrnější k poklesům a deformacím, nebo tato území vyloučit z těžby.
p. T. Hanzel – řekl, že to jsou pro občany Starého Města dobré zprávy, tedy
pokud OKD
stanovené podmínky nesplní, nebude jejich záměr realizován. Totéž tvrdí celou
dobu město,
že pokud OKD stanovené podmínky nesplní, rozšíření těžby nebude povoleno.
p. M. Heisigová – dodala, že petice byla vyjádřením názorů občanů s tím, že
město stále
trvá na svém, že pokud OKD, a. s. podmínky splní, těžba bude povolena.
p. T. Hanzel – dodal, že se nejedná pouze o pracovní místa v OKD, a. s., ale
také o návazné
činnosti. Proto i řada dalších zaměstnanců a občanů města je závislá na tom, zda
OKD, a.s.
těžit bude či nebude. Na uvedenou petici nemohla rada města odpovědět jinak,
protože
hovoří o poddolování celé Karviné, nikoliv pouze o městské části Staré Město.
p. M. Heisigová – zeptala se, kde bere město jistotu, že OKD, a.s. nepožádá
později
o rozšíření těžby v lokalitě Ráj a Darkov. Všichni vědí, že má OKD podepsanou
dohodu
do roku 2020 a v roce 2015-16 mohou přijít s návrhem, jak na těchto dolech dále
pokračovat
v těžbě.
p. T. Hanzel – řekl, že jistotu nemá nikdo nikdy a ani si nikdo nepřeje nechat
poddolovat celé
město. Dnes se neví, co bude po roce 2020 nebo jaký bude výhled OKD, a. s. do
roku 2030.
O případném rozšíření těžby budou v té době rozhodovat zcela jiní zastupitelé.
Taková je
realita života, dnes musíme řešit současnou situaci, tedy rozhodnout o tom, zda
bude
povoleno rozšíření těžby na Dole Karviná.
Mgr. P. Bičej – vadilo mu, že občanské sdružení informuje občany neseriózně a
řadu témat
zveličují. Poukázal na to, že paní Heisigová se zapojila do politiky, proto má
potřebu se takto
zviditelňovat.
p. M. Heisigová – uvedla, že do politiky nevstoupila, kandiduje pouze za Stranu
pirátskou
do krajských voleb jako nezávislá. Tato politická strana jim jako jediná nabídla
pomoc
prosazovat jejich zájmy a také zájmy občanů nejen na kraji, ale i výše.
p. P. Madea – vyjádřil se k převodu 919 zaměstnanců Dolu Karviná např. na Důl
ČSM nebo
jiné činné doly s tím, že následně může dojít k rozšíření těžby i na těchto
dolech a těžba
může mít vliv na obce Louky nebo Stonavu. Zeptal se paní Heisigové, zda by jí
toto nevadilo.
p. M. Heisigová – řekla, že OKD zaměstnává i dodavatelské firmy nejen naše, ale
i ze
zahraničí. V době, kdy bude třeba řešit tuto situaci, může dojít k přirozenému
úbytku
zaměstnanců a propuštěni cizí zaměstnanci mohou být nahrazeni občany našeho
města.
p. T. Hanzel – souhlasil, že bychom měli na OKD, a.s. vyvíjet nátlak, aby ve
společnosti
pracovali jen naši zaměstnanci, což se netýká pouze Dolu Karviná, ale celého
OKD, a.s.