Kontakt S.O.S. Karviná, z.s.
Nám. Ondry Foltýna 15/45
733 01 Karviná - Staré Město
Korespondenční adresa:
Lešetínská 220/21
733 01 Karviná - Staré Město
Číslo účtu: 251643422 / 0300
Email: email@karvinaciprotitezbe.cz
Facebook: KarvinaciProtiTezbe
Anketa

Souhlasíte s rozšířením těžby pod Karvinou?

  S těžbou NESOUHLASÍM

 1498 hlasů / 70 %

  S těžbou SOUHLASÍM

 629 hlasů / 29 %

  Zatím stále NEVÍM

 13 hlasů / 1 %
Občasník

letak 9/2014   Občasník,
  září 2014letak 1/2013   Občasník,
  leden 2013letak 5/2012   Občasník,
  květen 2012


Spolek S.O.S. Karviná, z.s.

OKD chce těžit pod Starým Městem i bez výkupů

Karviná, 13.3.2017: Společnost OKD si v únoru požádala o povolení připravovat další těžbu pod karvinským Starým Městem. Vykupování domů a jednání s místními se ale chtějí vyhnout. Ačkoliv je těžba plánovaná prozatím jen v okrajové části městské čtvrti, i tak s sebou přinese poklesy terénu a riziko otřesů. Místní pak budou muset za případné vzniklé škody žádat kompenzace a doufat, že jejich práva neohrozí ani vleklá finanční krize těžařského giganta a nejasné vyhlídky.

Proti tomu se brání spolek S.O.S. Karviná. „OKD bohužel začíná uskutečňovat klasickou salámovou metodu, kdy si žádá o povolení hornické činnosti postupně a jen tam, kde se to nejvíce vyplatí. Tento postup má pro těžaře několik výhod. Není třeba uzavírat dohody se všemi vlastníky nemovitostí a může začít těžit jen sloje, které jsou rentabilní. Tím ale těžaři de facto drancují uhelné zásoby, tzv. výběrová těžba je navíc zakázána zákonem,“ uvádí Jiří Dráb.

Záměr už svým souhlasem podpořilo vedení Města, přestože není v souladu s platným Územním plánem, kde se s těžbou pod Starým Městem nepočítá. „Ve Starém Městě zbývá stále více než 100 nemovitostí. Od 16. února přitom visí na úřední desce Obvodního báňského úřadu v Ostravě žádost OKD o povolení přípravné ražby pro těžbu 3 porubů v Karviné-Starém Městě v 10. kře 24. sloji. V této lokalitě má přitom OKD už od roku 2014 povoleno razit přípravné ražby v 16. a 17. sloji.

Tyto ražby se ale neprovádějí, nechápeme tedy proč povolovat další ražby chodeb. Celé to jen ještě více stresuje místní občany, a poškozuje to nejen jejich kvalitu života v lokalitě, ale také hodnotu jejich domů, vysvětluje Monika Heisigová ze spolku S.O.S. Karviná, který proti těžbě v další obydlené části města již několik let  bojuje.

Veřejnost se může vyjádřit proti záměru do 20. března 2017. Jelikož se jedná o dost složitou problematiku, připravilo sdružení pro občany vzor připomínek a chce, aby se proti další přípravě těžby vyslovilo co nejvíce místních.

„OKD se zmítá v existenčních problémech a nikdo neví, jak dlouho bude ještě fungovat. Nenechme si zbytečně zničit jedinečnou okrajovou část Karviné, kde jsou krásná místa pro bydlení, rekreaci i zahrádkáře. Pokud s těžbou pod Starým Městem nesouhlasíte, pošlete prosím své nesouhlasné stanovisko na OBÚ v Ostravě“, vyzývá Zuzana Klusová, členka spolku S.O.S. Karviná.

 

POZOR! Naše sdružení změnilo název na S.O.S. Karviná, z.s.

Členové občanského sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem, zkráceně nazývaného „Karviňáci proti těžbě“, se na dubnové členské schůzi rozhodli změnit název. Nově se tedy spolek jmenuje S.O.S. Karviná, z. s. . Koncem června byl tento nový název oficiálně zapsán do spolkového rejstříku, čímž byla změna oficiálně dokončena. Krom nového názvu členská schůze odsouhlasila také změnu stanov, které rozšiřují stávající pole působnosti a umožňují spolku věnovat se novým aktivitám i mimo problematiku těžby uhlí. Krom ochrany životního prostředí se ve stanovách objevuje také podpora rozvoje občanské společnosti a města Karviná.

Změnu názvu i stanov musí letos provést všechna již existující občanská sdružení. Důvodem je požadavek zahrnutý v novém Občanském zákoníku, který tuto transformaci vyžaduje. Zákon však vyžaduje pouze takovou úpravu názvu, aby nově obsahoval označení spolek, zapsaný spolek nebo zkratku z.s. Proč tedy úplně jiné jméno?

“Sdružení jsme založili jako občané Starého Města v roce 2012. Byli jsme doslova šokovaní, když jsme se z médií dozvěděli, že se vedení města dohodlo s OKD, a chtějí naše domovy poddolovat. Potřebovali jsme rychle jednat, postavit se co nejdříve OKD i vedení města a hájit zájmy místních. Nebyl čas dlouze promýšlet název,“ vysvětluje okolnosti vzniku tehdejšího sdružení „Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem,“ zakládající členka Silvia Škulavíková.

Postupem času se zvolený název čím dál více jevil jako nepraktický, a to hned z několika důvodů. „Prvním problémem byla jeho délka. Kvůli dlouhému názvu nám stejně nikdo neřekl jinak než Karviňáci proti těžbě a oficiální název se téměř vůbec nepoužíval. Dalším problém bylo slovní spojení proti těžbě. To v lidech vyvolávalo negativní dojem, že jsme fanatici, kteří zaslepeně bojují proti jakékoliv těžbě a nehledí na případné dopady. My jsme ale nikdy nestáli proti horníkům, těžbě jako takové ani lidem, kteří chtějí své nemovitosti prodat. Bohužel samotný název právě takové postoje naznačoval a byl nám často vyčítán. Nové jméno daleko lépe vystihuje, to co skutečně děláme a o co se snažíme. Naším cílem je ochrana Karviné a snaha vybudit veřejnou diskuzi ohledně budoucnosti města. Už jen tím, že konečně někdo všemocnému OKD i vedení města šlape na paty, se daří mnoho věcí změnit,“ popisuje důvody změny názvu Monika Heisigové, členka Rady spolku.Zastupitelstvo města Karviné ze dne 15.3.2016

Přinášíme vám záznam z jednání Zastupitelstva města Karviné ze dne 15.3.2016. Můžete se podívat na:

Vystoupení na téma kotlíkové dotace, herny, ubytovna Kosmos, atletický stadion, psí útulek, podchod na nádraží ČD, dostupnost lékařské péče a situace v městské části Karviná - Nové Město.Záznam z 9. zasedání

Z posledního letošního zasedání Zastupitelstva města Karviná jsme pořídili zkrácený videozáznam. Naším hlavním bodem bylo předání žádosti a petice za zřízení osadních výborů Staré Město a Louky. Dále se můžete podívat jak většina zastupitelů odhlasovala přesun jednání pro rok 2016 opět na ráno od 8:00 hodin. Zaměstnaní občané tak ztratili možnost účastnit se zasedání bez toho aniž by si vzali dovolenou.

Další krok jak odstavit občany našeho města od možnosti veřejně se vyjádřit k problémům, které je zajímají. A o to tady asi zřejmě jde. O tom, že o názory občanů většina zastupitelů nestojí svědčí také fakt, že neumožnili vystoupit občance Albrechtic k problému psího útulku v Karviné. Tato paní se velmi zasloužila o umístění většiny pejsků z karvinského psího útulku k novým majitelům a chtěla zastupitelům navrhnout možnosti jak provoz útulku zlepšit. Nedostala však šanci své podněty veřejně prezentovat. Na FB profilu Psí útulek Karviná-diskuse a Psí útulek Karviná-venčitelé si můžete její návrhy přečíst.Záznam z 8. zasedání

Náš spolek již tradičně pořizuje záznamy ze zasedání Zastupitelstva města Karviné. Záznam z 8. zasedání ze dne 5.11.2015 můžete shlédnout zde: Naše vystoupení je v čase od 10:03 a týkalo se připomínky k jednacímu řádu, kdy jsme spochybnili likvidování zvukového záznamu, který se ze zasedání pořizuje a je zlikvidován ihned po sepsání a schválení zápisu. Dle našeho názoru je povinností města zvukový záznam archivovat dle zákona 499/2004 Sb o archivnictví a spisové službě. Uvidíme jaká nám přijde písemná odpověď na náš příspěvek.

Nedej se!

Je tady další díl známého pořadu Nedej se! o těžbě pod Karvinou a našem spolku. Kdo nestihl nedělní vysílání 13.9.2015, podívejte se zde:

Videozáznam z veřejného projednání dokumentace a posudku E.I.A.

Přinášíme vám videozáznam z veřejného projednání dokumentace a posudku E.I.A. k záměru OKD poddolovat Karvinou-Staré Město. Veřejné projednání se konalo 30.7.2015 a trvalo cca 7 hodin. Video jsme rozdělili do 3 částí. Pod každým videem najdete jeho obsah.Zveme všechny občany, kterým není lhostejný osud Karviné, k účasti na veřejném projednání záměru na rozšíření těžby pod Karvinou.

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona, oznamuje, že veřejné projednání ve smyslu § 17 zákona záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 – 2023“ se bude konat v níže uvedeném termínu na níže uvedeném místě.

Místo: Velký sál Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná.
Datum: 30. 7. 2015
Čas: 15:00 hod.6. zasedání Zastupitelstva města Karviná se uskutečnilo dne 18.6.2015.

Nenechte si ujít naše vystoupení k bodu č. 11 programu - Zmařená investice - rekonstrukce Azylového domu v Karviné Starém Městě v čase od 37:24 a příspěvek v bodě Různé v čase od 2:43:37.

Slibujjeme vám nevšední zážitek. Neuvěříte čím jsme vytočili primátora. Musím podotknout, že nebylo našim úmyslem nikoho z přítomných vytáčet. Z našeho jednoduchého dotazu udělali neskutečný problém. Určitě se na to podívejte, protože to tu ještě nebylo.V sobotu,16. května 2015 jsme se zúčastnili už 8. ročníku UZAMČENÍ ZEMĚ VALAŠSKÉ v Trojanovicích.

Místní občané si tady připomínají symbolické uzavření Valašska před těžaři a oslavují další rok, kdy se podařilo nádhernou krajinu Valašska uchránit před zničením.Přinášíme vám kompletní videozáznam z 5. zasedání Zastupitelstva města Karviná.

Měli jsme několik dotazů a připomínek. Podívejte se v čase 41:08 na připomínku k projednávanému bodu 6, v čase 2:06:10 k diskusi k bodu 23, v čase 2:53:37 a 2:57:27 k připomínkám k bodu různé.Již tradičně vám nabízíme zkrácený záznam ze zasedání zastupitelstva města Karviné, které se konalo dne 19.3.2015.

Obsah videa pro lepší orientaci:

  • 1. 0-00-42 - Změna Územního plánu.
  • 2. 0-03-55 - Nový atletický ovál Karviná, rozprava k rozhodnutí zastavit výstavbu.
  • 3. 0-52-27 - Zastupitel Antonín Barák - Zvýšení odměny předsedy představenstva Technických služeb, a.s.
  • 4. 0-59-13 - Zastupitel Ondřej Brdíčko - Náhradní plocha pro výstavbu atletického oválu.
  • 5. 1-00-31 - Občanka Monika Heisigová - Karvinský zpravodaj - uveřejnění nepravdivých tvrzení dotýkajících se spolku "Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem, o.s.
  • 6. 1-15-27 - Občan Dalibor Hula - Herní byznys a jeho regulace.
  • 7. 1-19-03 - Občanka Silvie Škulavíková - Veřejná zeleň ve městě, kácení stromů.
  • 8. 1-31-13 - Občan Marek Gasior - Kácení, výsadba a péče o veřejnou zeleň.
  • 9. 1-37-25 - Občanka p. Siudová - Domy s pečovatelskou službou a bytové domy ve městě.


Zastupitelstvo přes nesouhlas občanů posvětilo stavební uzávěru ve Starém MěstěPřinášíme video z lednového zasedání Zastupitelstva města Karviná (29.1.2015), které se tentokrát premiérově konalo v odpoledních hodinách. Vedení města po letech vyhovělo žádostem občanů o přesunutí na vhodnější čas, než byla 8. hodina ranní, což se projevilo asi dvojnásobnou účasti veřejnosti. A o čem se jednalo?

Zastupitelé schválili podmínky pro zpracování návrhu nového územního plánu, ve kterých se počítá se stavební uzávěrou ve Starém Městě kvůli případnému rozšíření těžby. Vedení města tak stále nechce vnímat realitu ve společnosti OKD, a.s., kdy se těžební firma zmítá ve finanční krizi a je na pokraji bankrotu. V pokynech pro zpracování nového Územního plánu je vyhověno "přáním a snům" těžební společnosti OKD, které budou v případě schválení na dlouhou dobu omezovat občany v nakládání se svým majetkem. Stavební uzávěra znamená zákaz výstavby nových domů nebo rekonstrukce starších. Dále občané poukazovali na velkou kriminalitu v zahrádkových osadách, situaci v domech s pečovatelskou službou (úmrtí občanky) a také na vývoj situace v městské části Karviná - Staré Město.

Ke shlédnutí zde:Opět Vám přinášíme video z prosincového zasedání Zastupitelstva města Karviná (16.12.2014). A o čem se jednalo?

Při schvalování nového Jednacího řádu dalo vedení města opět občanům najevo, že nemá velký zájem je informovat o práci zvoleného zastupitelstva. Zastupitelé totiž neschválili, aby se videa z jednání pořizovala přímo magistrátem a následně zveřejňovala na internetu, tak jak je tomu v mnoha jiných městech a obcích.

Jednání zastupitelstva se bude nově konat od 17,30 hodin. Tím sice zastupitelé vyhověli letitým snahám občanů o přesun zasedání ze stávající 8. hodiny na odpoledne. Místo 16. hodiny, kterou navrhovali občané, ale zvolili hodinu podstatně pozdější, kdy pro změnu hrozí, že bude občany od účasti odrazovat protahování zasedání do pozdních nočních hodin.

Monika Heisigová za naše sdružení přednesla informace o vývoji situace s těžbou pod Starým Městem (pravděpodobnost těžby se stále zmenšuje, demolice domů jsou pozastaveny,nedořešený proces posouzení vlivu na životní prostředí E.I.A.). Chtěla tak upozornit, aby město neschválilo plánovanou změnu územního plánu, která počítá ve Starém Městě se stavební uzávěrou ve chvíli, kdy je pravděpodobné, že k těžbě vůbec nedojde.

Ke shlédnutí zde:

Nechyběl samozřejmě ani náš tradiční příspěvek ohledně důsledků těžby. Tentokrát jsme opět řešili tzv. nivelační měření a žádali město o jejich provedení. Toto měření by spolehlivě dokázalo, zda jsou poklesy povrchu patrné i tam, kde by dle výpočtu OKD být neměly. Právě toho se totiž řada majitelů domů v Karviné obává, když sleduje praskliny na svých domech.10.6.2014 - Podívejte se na záznam z posledního zastupitelstva!

Tentokrát se řešilo hospodaření města za rok 2013. Chcete vědět, jaké mělo město výdaje a za co utrácelo? Věnujte pár minut shlédnutí našeho videa:

Nechyběl samozřejmě ani náš tradiční příspěvek ohledně důsledků těžby. Tentokrát jsme opět řešili tzv. nivelační měření a žádali město o jejich provedení. Toto měření by spolehlivě dokázalo, zda jsou poklesy povrchu patrné i tam, kde by dle výpočtu OKD být neměly. Právě toho se totiž řada majitelů domů v Karviné obává, když sleduje praskliny na svých domech.Stop rabování ve Starém Městě.

OKD bude na popud našeho sdružení lépe hlídat vykoupené domy ve Starém Městě! Dalšímu rabování má zabránit bezpečnostní služba a kamerový systém. Požadavek na zajištění bezpečnosti v lokalitě jsme vznesli na březnovém setkání občanů s vedením města a OKD k problematice pozastavení záměru těžby ve Starém Městě. V pondělí 28. dubna nám na společné schůzce zástupci těžařského kolosu přislíbili okamžité zavedení těchto bezpečnostních opatření. Vedení města přispěje ke zvýšení bezpečnosti prostřednictvím hlídek městské policie. Věříme, že to je další dílčí úspěch a krůček k obnovení normálního života v lokalitě.
Více:

Zkrácený záznam z dubnového zastupitelstva

Opět přinášíme zkrácený záznam ze zasedání zastupitelstva, pro všechny, kdo se zajímají o dění ve městě! A co bylo na pořadu dne? Například vyhodnocení bezpečnosti ve městě, nechyběl samozřejmě ani náš tradiční příspěvek na téma těžby.

Video z březnového zasedání zastupitelstva.

Jako již tradičně přinášíme zkrácený záznam ze zasedání zastupitelstva.


Videozáznam ze schůze s občany konané dne 11. března 2014


Video z lednového zasedání zastupitelstva.

Podívejte se na zkrácený záznam z jednání zastupitelstva. V bodě různé řeším s panem primátorem otázku žádosti OKD o povolení rozfárávky porubu, který je mimo platnou EIU a v rozporu s dohodou 1/2010 mezi OKD a městem Karviná.


Přinášíme video z prosincového jednání zastupitelstva města Karviná!

Jelikož se zastupitelé rozhodli zasedání pořádat v dopoledních hodinách, málokdo z nás má příležitost se přijít podívat osobně. Pro ty, kteří chtějí vědět, jak se rozhoduje o našem městě, přinášíme alespoň tento zkrácený záznam: